"sport takes" — Słownik kolokacji angielskich

sport takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wymaga
  1. sport rzeczownik + take czasownik
    Luźna kolokacja

    The annual sports take place on the main field.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo