"sport organization" — Słownik kolokacji angielskich

sport organization kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports organization
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizacja sportu
  1. sport rzeczownik + organization rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are also the second most valuable sports organization in the world.

powered by  eTutor logo