ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport is practised" — Słownik kolokacji angielskich

sport is practised kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport jest wprawny
  1. practise czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although many sports are practised in the club, it is mostly known for its football and basketball teams.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo