ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport highlights" — Słownik kolokacji angielskich

sport highlights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport podkreśla
  1. sport rzeczownik + highlight czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition, the site hosts a large collection of user-submitted viral videos, encompassing home movies, bizarre sports highlights, sketches, and the like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo