"sport drinks" — Słownik kolokacji angielskich

sport drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje sportu
  1. sport rzeczownik + drink czasownik
    Luźna kolokacja

    He said that Johnson had been given a bottle containing a sports drink at the stadium.

    Podobne kolokacje: