"sport consulting" — Słownik kolokacji angielskich

sport consulting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsultowanie się sportu
  1. sport rzeczownik + consult czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Richard Luker, president of the Leisure Intelligence Group, a sports consulting firm in East Lansing, Mich., called the failure to attract young new fans a "demographic crisis for the sports business."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo