PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sponsorship money" — Słownik kolokacji angielskich

sponsorship money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sponsorowanie pieniądze
  1. sponsorship rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He scored no championship points, and was replaced when his sponsorship money ran out.

powered by  eTutor logo