"split into several companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podzielony na kilka spółek
  1. split czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1988, the company was split into five new separate companies:

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo