"splendid beach" — Słownik kolokacji angielskich

splendid beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniała plaża
  1. splendid przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It has splendid beaches, arbutus groves, meadows, and sand cliffs.

    Podobne kolokacje: