"spiritual need" — Słownik kolokacji angielskich

spiritual need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duchowa potrzeba
  1. spiritual przymiotnik + need rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of the first things he did was to build a church for their spiritual needs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo