"spiritual leader" — Słownik kolokacji angielskich

spiritual leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duchowy przywódca
  1. spiritual przymiotnik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is considered to be the spiritual leader of the group.

powered by  eTutor logo