Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"spiritual journey" — Słownik kolokacji angielskich

spiritual journey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duchowa podróż
  1. spiritual przymiotnik + journey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Whether it was our personal spiritual journey, or the type of music we played.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo