BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spiekota" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spiekota" po polsku

"spiekota" — Słownik kolokacji angielskich

searing heat kolokacja
  1. searing przymiotnik + heat rzeczownik = palący upał, spiekota
    Bardzo silna kolokacja

    The cool of the building was a relief after the searing heat' outside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo