"spending helps" — Słownik kolokacji angielskich

spending helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki pomagają
  1. spending rzeczownik + help czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An argument can be made that spending on education and infrastructure would help boost the economy's productivity in the long run.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo