"spending estimated" — Słownik kolokacji angielskich

spending estimated kolokacja
Popularniejsza odmiana: Spending is estimated
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki oszacowały
  1. estimate czasownik + spending rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Spending was estimated at $15 million for the rest of the year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo