ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending doubles" — Słownik kolokacji angielskich

spending doubles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki podwajają się
  1. spending rzeczownik + double czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Federal spending on education alone has nearly doubled since the 1980s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo