"spending causes" — Słownik kolokacji angielskich

spending causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki powodują
  1. spending rzeczownik + cause czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Could her large spending cause her to need to steal to pay off debts?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo