"spending budget" — Słownik kolokacji angielskich

spending budget kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki budżet
  1. spending rzeczownik + budget rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two-thirds of the commission's regional spending budget - £16.5 billion in 1993 - goes to Objective 1 areas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo