"spend with a woman" — Słownik kolokacji angielskich

spend with a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędź z kobietą
  1. spend czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Man who comes into church so he can spend a Sunday morning with a woman, he's pretty smart, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo