"spend one's moments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: spend a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać czyjś momenty
  1. spend czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I closed my eyes and spent a moment thinking about what was next.

    Podobne kolokacje: