"spelling reform" — Słownik kolokacji angielskich

spelling reform kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reforma ortograficzna
  1. spelling rzeczownik + reform rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Further reforms were enacted more recently, in the German spelling reform of 1996.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo