"spelling book" — Słownik kolokacji angielskich

spelling book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka ortograficzna
  1. spelling rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd published his American spelling book in 1783.

    Podobne kolokacje: