"speed toward" — Słownik kolokacji angielskich

speed toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prędkość w kierunku
  1. speed czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She started speeding toward the boat, but I caught her by the arm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo