"spalony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spalony" po polsku

spalony

getting caught offside.
przymiotnik
 1. scorched
 2. compromised
 3. stoned
  • zbakany, zjarany, spalony informal
   These days smoking just half a joint can get me very stoned. (Obecnie spalenie nawet pół jointa potrafi mnie mocno ujarać.)
 4. baked *
rzeczownik
 1. balk
 2. offside
  • spalony (w piłce nożnej)
   I do not want to admit how long it took me to master the concept of offsides. (Nie chcę mówić o tym, ile czasu mi zeszło na zrozumienie sytuacji spalonego.)
As you can see I can burn
czasownik
 1. burn ***
  • podpalić, spalić (np. dom) [TRANSITIVE]
   He threatened me that he will burn my house. (On zagroził mi, że podpali mój dom.)
   Just don't burn the house. (Tylko nie podpal domu.)
   He burnt their wooden house in revenge. (On spalił ich drewniany dom z zemsty.)
  • spalić, przypalić (np. jedzenie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Try not to burn the cake this time. (Postaraj się tym razem nie spalić ciasta.)
   Be careful, don't burn the pizza! (Bądź ostrożny, nie przypal pizzy!)
  • spalić (paliwo) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   How much fuel will your car burn during our trip? (Ile paliwa spali twój samochód podczas naszej wycieczki?)
   I bought this car because it doesn't burn much fuel. (Kupiłem ten samochód, ponieważ nie spala dużo paliwa.)
phrasal verb
 1. burn off
 1. put to the torch , put a torch to
phrasal verb
 1. burn up
 2. burn away
  • spalić się, wypalić się
   The last candle burned away and we had to sit in darkness. (Ostatnia świeczka się wypaliła i musieliśmy siedzieć w ciemnościach.)
czasownik
 1. get sunburned , get sunburnt
  • spalić się (na słońcu)
   If you get sunburnt, use this after-sun lotion. (Jeśli się spalisz, użyj tego kremu po opalaniu.)
   I got sunburned after I had lain on the beach. (Spaliłem się na słońcu po tym, jak leżałem na plaży.)
   Don't get sunburned, remember to hide in the shadow of the trees. (Nie spal się na słońcu, pamiętaj, żeby chować się w cieniu drzew.)
 2. outburn
 1. get lit
czasownik
 1. combust  

powered by  eTutor logo