"spłacać zobowiązania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spłacać zobowiązania" po polsku — Słownik angielsko-polski

spłacać zobowiązania

phrasal verb
  1. pay up

"spłacać zobowiązania" — Słownik kolokacji angielskich

pay up kolokacja
  1. pay czasownik + up particle = zwracać dług, oddawać pieniądze, spłacać zobowiązania
    Bardzo silna kolokacja

    However it took the firm eight weeks to pay up.

    Podobne kolokacje: