"sound for the time" — Słownik kolokacji angielskich

sound for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk przez czas
  1. sound czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She made eye contact with all four and listened as the gong sounded for the last time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "sound for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sound for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik