"soothing drink" — Słownik kolokacji angielskich

soothing drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uspokajając napój
  1. soothing przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They make a soothing refreshing drink for baby.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo