"solar tube" — Słownik kolokacji angielskich

solar tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słoneczna rura
  1. solar przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The copper heat pipe transfers thermal energy from within the solar tube into a copper header.

    Podobne kolokacje: