"soft tube" — Słownik kolokacji angielskich

soft tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miękka rura
  1. soft przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Darzek's next conscious impression was of a soft tube being gently but firmly inserted into his mouth.

    Podobne kolokacje: