"social time" — Słownik kolokacji angielskich

social time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny czas
  1. social przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Raising a child requires significant amounts of resources: time, social, financial, and environmental.

    Podobne kolokacje: