"soccer season" — Słownik kolokacji angielskich

soccer season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku piłkarska
  1. soccer rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First is an edition in the soccer season 1988-1989.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo