BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"soaked to the skin" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "soaked to the skin" po angielsku

idiom
  1. przemoczony do suchej nitki
    I forgot to take an umbrella and got soaked to the skin in the rain. (Zapomniałem zabrać parasola i przemokłem do suchej nitki na deszczu.)
    You must be wet through, do you want hot tea? (Musisz być przemoczony do suchej nitki, chcesz gorącej herbaty?)
    He was wet through but he had no time to change his clothes. (Był przemoczony do suchej nitki, ale nie miał czasu się przebrać.)
    The monsoon started and we were soaked to the bone in no time. (Zaczął się monsun i błyskawicznie przemokliśmy do suchej nitki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo