"soak with blood" — Słownik kolokacji angielskich

soak with blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbrocz krwią
  1. soak czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The mattress under the man's right arm was soaked with blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo