ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"snow sport" — Słownik kolokacji angielskich

snow sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport śniegu
  1. snow rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Youth rules when it comes to many snow sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo