ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"smell one's blood" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "smell one's blood" po angielsku

idiom
  1. z góry cieszyć się na myśl o klęsce swojego przeciwnika

"smell one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

smell one's blood kolokacja
Popularniejsza odmiana: smell blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapach czyjś krew
  1. smell czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I could smell blood and death on my own hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo