"smart woman" — Słownik kolokacji angielskich

smart woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bystra kobieta
  1. smart przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is an extremely able and smart woman who has worked hard her entire life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo