"small woman" — Słownik kolokacji angielskich

small woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mała kobieta
  1. small przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the first time the small fat woman's face was turned toward Sam.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo