"small pad" — Słownik kolokacji angielskich

small pad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka podkładka
  1. small przymiotnik + pad rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On that small pad, it was hard to tell where one stopped and the other started.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo