"smętek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "smętek" po polsku

smętek

rzeczownik
  1. stick ****
    • nudziarz, smętek informal
      He was such a stick that despite all my effort I couldn't really find a topic to talk with him about. (On był takim nudziarzem, że, pomimo całego mojego wysiłku, nie mogłem znaleźć tematu do rozmowy.)
      Your brother is such a stick, he never goes to parties. (Twój brat to taki smętek, nigdy nie chodzi na imprezy.)

Powiązane zwroty — "smętek"

przymiotnik
smętny = bleak +8 znaczeń

powered by  eTutor logo