"slushy drink" — Słownik kolokacji angielskich

slushy drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): topniejący napój
  1. slushy przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Marking everyone's ticket as they ordered, bartenders tossed out Antarctica beers and the occasional whiskey, and a slushy orange-colored frozen drink from a machine.

    Podobne kolokacje: