ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"slough away" — Słownik kolokacji angielskich

slough away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezmiar daleko
  1. slough czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    During the summer his rage had sloughed away into indifference.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo