"slip at the time" — Słownik kolokacji angielskich

slip at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się wtedy
  1. slip czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We didn't let anything slip at the time," he went on, "because it didn't seem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo