"slide with" — Słownik kolokacji angielskich

slide with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się z
  1. slide czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I could feel myself slide with the camera case across the stone floor.

    Podobne kolokacje: