"slid in" — Słownik kolokacji angielskich

slid in kolokacja
Popularniejsza odmiana: slide in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsuwać się
  1. slide czasownik + in przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    You just have to slide them in the right way.

    Podobne kolokacje: