"skrajnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrajnie" po polsku

skrajnie

przysłówek
 1. extremely ***
  • skrajnie, nadzwyczaj, wyjątkowo, niezwykle
   He is an extremely good player. (On jest wyjątkowo dobrym zawodnikiem.)
   This was an extremely complex case. (To był niezwykle skomplikowany przypadek.)
   He inherited a fortune, so now he is extremely wealthy. (On odziedziczył fortunę, więc teraz jest niezwykle bogaty.)
 2. grindingly
idiom
 1. up to the nines
 1. to an extreme degree , także: in the extreme
rzeczownik
 1. clearance gauge

powered by  eTutor logo