"skrót od "had not"" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrót od "had not"" po polsku

skrót od "had not"

czasownik
  1. hadn't  
    I was worried because he hadn't called me for a while. (Martwiłem się, bo nie dzwonił do mnie przez jakiś czas.)
    If I hadn't come after her, she would have gotten lost. (Gdybym za nią nie poszedł, zgubiłaby się.)
    His wife said that she hadn't seen him for a few days. (Jego żona powiedziała, że nie widziała go od kilku dni.)

powered by  eTutor logo