ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"skin alive" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "skin alive" po angielsku

idiom
 1. obedrzeć kogoś żywcem ze skóry (surowo ukarać)
  My mother will skin me alive when she finds out about it. (Moja matka obedrze mnie żywcem ze skóry, jak się o tym dowie.)
  I'm so angry I want to skin you alive! (Jestem taki zły, że mam ochotę obedrzeć cię żywcem ze skóry!)

"skin alive" — Słownik kolokacji angielskich

skin alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skóra żywy
 1. skin czasownik + alive przymiotnik
  Zwykła kolokacja

  And oh, yes, I was to tell them that you were to be skinned alive immediately.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo