BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"skarbnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skarbnik" po polsku

skarbnik

rzeczownik
 1. collector **
  • poborca, inkasent, skarbnik, egzekutor [COUNTABLE]
   He's a tax collector, but I don't know where. (Jest poborcą podatkowym, ale nie wiem gdzie.)
   Give the money to our collector. (Daj te pieniądze naszemu skarbnikowi.)
 2. treasurer , treas (skrót)
  • skarbnik, główny księgowy [COUNTABLE]
   I am the treasurer of our association. (Jestem skarbnikiem naszego stowarzyszenia.)
   The treasurer keeps all the sensitive documents on him all the time. (Główny księgowy trzyma wszystkie poufne dokumenty przy sobie przez cały czas.)
 3. paymaster

Powiązane zwroty — "skarbnik"

rzeczownik
wykrzyknik
idiom
przymiotnik
czasownik

powered by  eTutor logo