"skarżyć się na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skarżyć się na coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

skarżyć się na coś

 1. complain about something *  
  She complains about her headaches all the time. (Ona ciągle skarży się na bóle głowy.)
  It's not the first time someone has complained about our personnel. (To nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś skarży się na naszych pracowników.)
phrasal verb
 1. tell on somebody
  • skarżyć na kogoś, donosić na kogoś
   I will tell on you and you'll be grounded. (Poskarżę się na ciebie i będziesz miał szlaban.)
   He told on me to the teacher and I got punished. (Doniósł na mnie nauczycielowi i zostałem ukarany.)
   Jack told on his brother. (Jack naskarżył na swojego brata.)
   I'll tell on you! (Poskarżę się na ciebie!)
 2. snitch on somebody

"skarżyć się na coś" — Słownik kolokacji angielskich

complain about kolokacja
 1. complain czasownik + about przysłówek = skarżyć się na coś, narzekać na coś
  Bardzo silna kolokacja

  At first she had only little things to complain about.

 2. complain czasownik + about przyimek = skarżyć się na coś, narzekać na coś
  Bardzo silna kolokacja

  Everyone has complained about the court all week but they did nothing.

  Podobne kolokacje: