"sizzle away" — Słownik kolokacji angielskich

sizzle away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaskwiercz daleko
  1. sizzle czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The jaw fell off; the nubs of the teeth sizzled away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo